LEIEBETINGELSER

Nedenfor er en kopi av våre standard leiebetingelser som vi bruker ved utleie.

 1. Ved å signere denne kontrakten aksepterer leietaker at leietaker er ansvarlig for utstyret i leieperioden og under eventuell frakt av leietaker.
 2. Utleie kan ikke gjøres til personer under 18 år.
 3. Ved uavtalt overtredelse av leieperioden forekommer det et tillegg per døgn over leieperioden på 50% i tillegg til den ordinære døgnprisen.
 4. BYGDEMEDIA kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tap som leietaker måtte ha som følge av feil som har opptatt på de leide gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt.
 5. BYGDEMEDIA har ikke ansvar for eventuelle hørselskader eller andre helseskader som kan oppstå ved bruk av utleieproduktene.
 6. Ved eventuelle problemer vedrørende utstyret skal denne meldes til BYGDEMEDIA snarest.
 7. Utleid utstyr skal ikke fremleies uten at dette er skriftlig avtalt med utleier. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. BYGDEMEDIA har alltid eneretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.
 8. BYGDEMEDIA skal når som helst i leieperioden kunne gis fri adgang til å besiktige det utleide utstyr.
 9. BYGDEMEDIA står som forsikringsansvarlig på utleid utstyr. Leietaker er dog egenansvarlig for all skade/mangel som oppstår på utstyret, uansett skadetype og årsak, og leietaker må påberegne en egenandel på opptil 10.000 kr. ved tap eller skade på utstyr. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleies skriftlige samtykke.
 10. Avbestilling av leie mindre enn 24 timer før leieperiodens start vil bli debitert med minimum 50% av avtalt leiebeløp.
 11. Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes årsaker utenfor utleiers kontroll.
 12. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelsene eller misligholder sin kreditt, kan BYGDEMEDIA umiddelbart oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da umiddelbart å returnere utstyret, eventuelt gi BYGDEMEDIA sin representant uhindret adgang til utstyret.